واحد تولیدی نمونه سال ۸۹

این افتخار در سال ۱۳۸۹ توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در سالن همایش های اهل بیت توسط استاندار وقت جناب آقای ذاکر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدیریت واحد اهدا گردید.