واحد نمونه صنعت استان اصفهان

این افتخار به پاس تجلیل از شرکت پارس زنده رود پلاست به مدیریت جناب آقای کمال پایمرد از طرف سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان در تیرماه ۱۳۹۴ به شرکت اهدا گردید

کلیپ واحد نمونه صنعت شرکت پارس زنده رود پلاست