اتصالات فاضلابی (نیمه قوی)

اتصالات فاضلابی پارس زنده رود پلاست

یکی از بخشهای تولیدی پارس زنده رود پلاست، واحد اتصالات pvc با تولید متنوع بالغ بر 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاضلابی و ناودانی تقسیم می شود.
این واحد بسته به نیاز و درخواست مشتریان تنوع محصولات خود را افزایش داده و توانسته است جهت رفع نیازهای آنان جلب رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی را کسب نماید.
فلنج


کد کالاسایزتعداد در بستهکد موارد مصرف
3010210000511030BD زیر یا روی کار
3010210000612530BD زیر یا روی کار
3010210000116024BD زیر یا روی کار
30102100002200 10BD زیر یا روی کار
30102100003250 (4 پیچ)12BD زیر یا روی کار
30102100004250 (12 پیچ)10BD زیر یا روی کار