لـولـه های نـاودانـی

لوله های ناودانی پـارس زنـده رود پلاسـت

بخش دوم محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های pvc با کیفیت ایده آل و قابل رقابت در بازار می باشد. که با توجه به سابقه درخشان این واحد در زمینه تولید این محصول توانسته در ضمن تخصیص سهم بازار رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی خود را جلب نماید. لوله های pvc به دو بخش فاضلابی و ناودانی تقسیم میشـود، که هر دو گروه محصول دارای استاندارد ملی فاضلابی و ناودانی می باشد.

کد کالا قطر (mm)ضخامت (mm)کد موارد مصرف
3040010007
501/8B روی کار
3040010001
631/8B روی کار
3040010002751/8B روی کار
3040010003901/8B روی کار
30400100041102/2B روی کار
30400100051252/5B روی کار


2

استاندارد ملی 1-12142 جهت لوله های ناودانی

محصولات گروه صنعتی پارس زنده رود پلاست