شخصیت شناسی افراد از روی رنگ مورد علاقه شان
روانشنـــاسان عقیده دارند رنگی که برگزیده و دلخواه کسی است میتــواند گویــای خصوصیـــات اخلاقی و روانشنـــاسی او بـاشد. رنگ مورد علاقه تان در مورد خصوصیاتتان می گوید، بنــابراین در حال حاضر همه ما می دانیم که رنگ ها نقش مهمی در روان شنـاسی ذهن مــردم ایفا می کنند. باور نمیکنید؟ به پادشاهی دوران ویکتوریا نگاه کنید، آنها رنگ هایی مانند بنفش و قرمز را به عنوان نمایش ثروت خود استفاده می کردند . حتی امروزه، رنگ های مختلفی برای نشان دادن احساسات مختلف استفـــاده می شوند.ما در این بخش از ماهنامه شمـــا را با شخصیت شناسی رنگ ها آشنا میـــکنیم پس برای شناخت شخصیت رنگ مورد علاقه تان با دقت با ما همراه شوید.

خرمایی مایل به قرمز


این رنگ اغلب رنگ موردِ علاقه ی افــــراد سالمند است، که معمولا در طول زنــــدگی خود با برخی از سختی ها روبه رو هستند و این موضوع آن ها را به دلیل تجربه هایشان ، قوی تر و بالغ تر می کنــد. چنین افرادی طبیعتا سخاوتمند هستند و بنابراین در بین دوستان و خانواده شان محبوب می باشند.