محصولات شرکت صفحه اصلی

ژانویه 5, 2016
سه راه تبدیلی

سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه (نیمه قوی) سه راهی تبدیل ۹۰ درجه (ناودانی)
ژانویه 5, 2016
کلاهک در سه سایز

کلاهک – Vent Cowl

جهت نصب در قسمت انتهایی سیستم هواکش با قابلیت جلوگیری از امکان سقوط اشیاء و آب باران در سیستم و خروج هوا که قابلیت نصب یک […]
ژانویه 5, 2016
سه راه تبدیلی 45 درجه

سه راهی تبدیل ۴۵درجه

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه (نیمه قوی) سه راهی تبدیل ۴۵ درجه (ناودانی)
ژانویه 5, 2016
دوطرفه پارس

درپوش – Cap

جهت مسدود کردن سیستم فاضلاب یا هواکش به صورت موقت یا دائم با قابلیت نصب دو طرفه به قسمت کوبله و بدون کوبله لوله ها و […]